This project is read-only.

Project

Oct 21, 2010 at 12:51 PM

Chu thang co lam di nhe . Anh xin thay thu 3 tuan sau present Project rui .

:))

Oct 21, 2010 at 4:41 PM

may quá! Đang ngồi làm đây. 

Oct 23, 2010 at 1:17 PM
Edited Oct 23, 2010 at 3:50 PM

Project đã làm xong home(sindex) và feedback

Ku Nam làm tiếp phàn: Tin tức, Đặt tour và FAQS

Tớ làm nốt phàn liên hệ và phát triển

Ku Giáp photoshop cho hàng đẹp lên nhé :)

 

Oct 23, 2010 at 4:43 PM

Tớ xong phần việc của tớ roài nha...

@ Nam: nhanh chóng làm tiếp và thông báo kết quả

@ Giáp: ku làm thế nào đẹp đẹp tý nhé :). Mình làm là phải xong và đẹp :))

Nhanh để tớ còn chém slide :))

Oct 23, 2010 at 6:37 PM
Edited Oct 23, 2010 at 6:54 PM

Công việc còn lại bây h

1/ phần home (sindex) chưa làm chỗ >>>xem tiếp và các button các nước

2/ Đặt tour

3/ Phần feedback vẫn còn lỗi khi điền đầy đủ thông tin

4/ Giao diện còn khá là xấu

5/ Thiếu phần map site (view code tiem long education)  --> tìm hiểu